Ruspolicy

Fadderuka Quak!:

• har som mål at alkohol ikke skal være det sentrale elementet i sosialiseringsprosessen til nye studenter, og sørger derfor for at et flertall av aktivitetene vi arrangerer ikke har direkte fokus på alkohol.

• ønsker at fadderbarn skal ta egne valg om hvorvidt de ønsker å nyte alkohol eller ikke.

Derfor tar Fadderuka Quak! avstand fra all form for drikkepress rettet mot fadderbarn.

• har nulltoleranse for ulovlige rusmidler.

• hverken tjener eller bruker penger på alkohol og distribuerer på ingen måte alkohol til

faddere eller fadderbarn, men tillater at samarbeidspartnere driver salg av alkohol ved noen av sine arrangementer.

• sørger for at sine faddere får opplæring i hvordan man kan unngå negativ bruk av alkohol og hvordan man kan unngå å forårsake drikkepress, samt hvordan man stopper drikkepress.

Fadderuka Quak!s faddere:

• skal være gode forbilder og forhindre at drikkepress forekommer i sin faddergruppe.

• skal sørge for at fadderbarn kjenner til Fadderuka Quak!s ruspolicy.

• skal sørge for at fadderbarn kommer seg trygt hjem, uansett hvor beruset de er.

Fadderuka Quak!s fadderbarn:

• skal ikke behøve å forklare hvorfor de ikke drikker.

• skal kunne si fra til fadderne sine om de føler seg utsatt for drikkepress, eller om andre er fulle/ubehagelige, og forvente at dette blir gjort noe med.

• skal kunne føle seg trygge på alle arrangementer i regi av Fadderuka Quak!