Bli med i Quak! 2018

Ønsker du å ta del i fadderuka? Søk på verv i Quak! 2018. Quak! er definitivt noe du senere kommer til å minnes godt, både på grunn av kompetansen du sitter igjen med etter og spesielt alle minner og venner du får gjennom året.

Det er fremdeles noen ledige verv i kjernestyret og vi ser for tiden etter Redaktør, IT-ansvarlig, Økonomiansvarlig og Næringslivsansvarlig. Samt er vi igang med å danne undergrupper.

Som Redaktør har du ansvaret for Quak!Snakk, sammen med undergruppa skal dere skape magasinet som gis ut til fadderbarna ved studiestart. Samt produsere nettartikler. Her ser vi også etter folk som er flinke med det grafiske, om det måtte være å skrive eller illustrasjoner.

Som IT-ansvarlig har du ansvaret for det tekniske i Quak!. Det vil si at alt av teknologiske hjelpemidler skal vedlikeholdes. Samt opprettholde nettsiden. Her har du også med deg en undergruppe som du velger selv.

Som Økonomiansvarlig har du ansvaret for økonomien i Quak!. Det vil si at du skal bokføre, betale regninger og holde oversikt over budsjettet.

Som Næringslivsansvarlig har du ansvaret for våre samarbeidspartnere. Quak! er utrolig avhengig av å ha mange gode samarbeidspartnere med seg, slik at vi har muligheten til å lage det beste førsteinntrykket for de nye studentene. Her har du også med deg en undergruppe som du velger selv.

Vi søker også etter folk til programgruppa og fadderansvarlige ved de forskjellige avdelingene.

Send en uformell søknad til leder@quak.no.