Fadderuka 2017 er under planlegging

Det er mange hemmeligheter som ligger og ruger i Quak!Styret for tiden, arbeidet med fadderuka 2017 er med andre ord godt i gang.

Årets program for fadderuka er satt og programgruppa jobber med detaljene rundt de individuelle arrangementene. I år kan det se ut til at det blir en god variasjon og noe nytt å tilby de kommende fadderbarna.
Fadderansvarlige og Hovedfaddere er i gang med planlegging av de avdelingsvise dagene i fadderuka, samtidig starter de nå rekruttering av faddere fra de forskjellige skolene.

Redaksjonen er i gang med årets Quak!Snakk og skal ut på inspirasjons-jakt til trykkeri for å se på innovative og kreative løsninger for magasinet. Det er også flere småprosjekter ved siden av som ligger og ruger i redet.
IT-gruppa har satt igang et tverrfaglig prosjekt sammen med redaksjonen og kommunikasjonsgruppa, som forhåpentligvis vil være til stor nytte for Quak!.

Kommunikasjonsgruppa har brukt mange timer på å finne smarte og morsomme profileringsartikler. Det å finne de perfekte fargene på T-skjorter og gensere har vært en pirkete prosess. I tillegg er designet som skal trykkes på artiklene under konstruksjon av våre dyktige grafikere.
Uten sponsorer er det vanskeligere å få fadderuka til å gå rundt, næringslivsgruppa jobber iherdig for å sanke inn spennende samarbeidspartnere.

Leder Erik og nestleder Tommy har vært på nasjonalt fadderseminar i Bergen, hvor de avholdte foredrag for flere av landets fadderorganisasjoner. Her presenterte tre utvalgte organisasjoner et spesifikt tema fra deres fadderuke som utmerker seg på en positiv måte. Quak! fortalte om sin ruspolicy, hvor hovedmålet er at alkohol ikke skal være det sentrale elementet i sosialiseringsprosessen til nye studenter.

De to andre fadderorganisasjonene som også fikk æren av å holde foredrag var Fadderullan ved BI Oslo og Stor Fadder ved Universitetet i Stavanger. Den største inspirasjonen som Quak!s nestleder og leder tok med seg hjem var beredskapsplanen til Fadderullan. Det å være beredt på eventuelle skader eller ulykker, var til stor hjelp da Fadderullans høydepunkt fikk en bråstopp etter at taket kollapset på Sentrum scene i 2016. Dette tar Quak! med seg videre som en viktig lærdom.

De ivrige sjelene planlegger og jobber mye for tiden, men et verv i Quak! er også en unik arena for det sosiale. Det har vært flere Quak!Kos, noe som er flott for å bli bedre kjent med hverandre. Enten det er aktiviteter ute eller hyggekvelder på kontoret. Sosialansvarlig har også planlagt en hyttetur for styret, som mange gleder seg til.